Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Exteriérová údržba

Spoločnosť FINA ponúka svojim zmluvným klientom popri upratovacích prácach aj exteriérovú údržbu objektov. V letných mesiacoch vykonávame pre našich klientov tiež kosenie trávnikov, polievanie zelených plôch a celkovú údržbu zelene. V zimnom období sa staráme o zjazdnosť ciest a schodnosť chodníkov v areáloch našich klientov, kde zabezpečujeme upratovanie a starostlivosť o zeleň.