Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Údržba zelene

V letných mesiacoch vykonávame pre našich klientov kosenie trávnikov, polievanie zelených plôch a celkovú údržbu zelene.