Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Zimná údržba

V zimnom období sa staráme o zjazdnosť ciest a schodnosť chodníkov v areáloch našich klientov, kde zabezpečujeme upratovanie a starostlivosť o zeleň.