Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Hodnoty a vízie

Hodnoty.
Zákazník:
V prvom rade hodnota, je človek. Za každým zákazníkom vidíme človeka ktorý niečo vlastní, za niečo zodpovedá, má isté predstavy a plány.
Na nás sa obracia človek s potrebou Technickej správy, vyriešiť čistotu, poriadok v prostredí okolo seba či už vo výrobnom závode, kancelárii alebo obchode. Tiež prostredie okolo objektov potrebuje mať čisté udržiavané, pokosené, v zime odhrnuté. Tam všade sa pohybujeme  a staráme sa o kvalitu života.
Zamestnanci:
Uvedomujeme si že náš hlavný ,, výrobný prostriedok´´ je človek.
Snažíme sa vytvárať pre našich zamestnancov podmienky ktoré vedú zamestnanca k výkonom, lojalite a tým k uspokojeniu zákazníka.
V dnešnej dobe je to veľmi ťažké ale pracujeme v oblasti upratovania a údržby už 17 rokov a tak máme isté skúsenosti.
Vízie.
Stále je čo zlepšovať.
Pracujeme na sebe, učíme sa a vedieme k tomu aj našich ľudí.
Hlavná vízia je pracovať efektívne, ekologicky a pristupovať k zverenému majetku  najlepšie ako to je možné.