Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

O nás

Spoločnosť FINA vznikla v roku 1995. Naším krédom sú dôslednosť a bezproblémovosť pre klienta. Ponúkame Vám čistiace a upratovacie práce so širokým záberom v rozsahu od čistenia výrobných hál a technológií, cez čistenie skladov, kancelárskych priestorov, čistenie obchodných priestorov, až po čistenie nebezpečných prevádzok z chemického hľadiska, čistenie lakovní. Súčasne sa o Vaše objekty postaráme aj po údržbárskej stránke - sem patrí napríklad oprava vodovodu, wc zariadení, opravy stien (maľovky) a podobne.

V letných mesiacoch vykonávame pre našich klientov kosenie trávnikov, polievanie zelených plôch a celkovú údržbu zelene. V zimných mesiacoch sa staráme o odpratávanie snehu.