Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

O nás

Spoločnosť FINA vznikla v roku 1995. Naším krédom sú dôslednosť a bezproblémovosť pre klienta. Ponúkame Vám čistiace a upratovacie práce so širokým záberom v rozsahu od čistenia výrobných hál a technológií, cez čistenie skladov, kancelárskych priestorov, čistenie obchodných priestorov, obchodných centier,  čistenie nebezpečných prevádzok z chemického hľadiska, čistenie lakovní. Čistenie zdravotníckych zariadení. Ďalšie čistiace práce podľa potreby klienta. Súčasne sa o Vaše objekty postaráme aj po technickej stránke - sem patrí okrem vlastnej Technickej správy ( TSÚ ) napríklad oprava vodovodu, wc zariadení, opravy stien (maľovky) a podobne.
Cena za uvedené práce je veľmi prijateľná pre klienta pretože naša spoločnosť FINA rd s.r.o. je vlastne spoločnosť poskytujúca TSÚ s vlastnou upratovacou službou. Je teda schopná skombinovať výkony jednotlivých pracovníkov a tak zefektívniť všetky procesy. V prípade že vykonávame len upratovaciu činnosť vieme reálne posúdiť stav objektu a jeho požiadavky, požiadavky klienta aj na základe skúseností z TSÚ. ( prispieť k všeobecnému zvyšovaniu hodnoty objektu )
V letných mesiacoch vykonávame pre našich klientov kosenie trávnikov, polievanie zelených plôch a celkovú údržbu zelene. V zimných mesiacoch sa staráme o odpratávanie snehu.