Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Partneri

Naša spoločnosť spolupracuje vo všetkých oblastiach svojej činnosti s renomovanými dodavateľskými spoločnosťami s ktorými má nadviazanú dlhodobú nadštandardnú spoluprácu, ktorá je zárukou splnenia vysokej kvality v jednotlivých segmentoch poskytovaných služieb. Zároveň všetky dodávateľské spoločnosti podliehajú prísnym pravidlám dodržiavania environmentálnych pravidiel pri používaní materiálov, ako aj pri vykonávaní ich samotnej činnosti. Samotný výber dodávateľskej spoločnosti podlieha konzultácii s jednotlivým zákazníkom, kde sa vyberie tá spoločnosť, ktorá najviac vyhovuje požiadavkám zákazníka.