Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Recepčné služby

Naša firma poskytuje outsourcing recepčných služieb. Zamestnávame informátorov pre návštevy v nami spravovaných objektoch. Naši zamestnanci v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke vrátane víkendov poskytujú nasledujúce služby:
  • poskytovanie základných informácií o nájomníkoch
  • usmerňovanie návštevníkov pri vstupe do budovy
  • evidencia návštevníkov v určenom čase
  • vizuálna kontrola objektu a jeho uzamknutie po určenom čase a cez víkendy
  • fyzická vizuálna kontrola objektu v dohodnutých časových intervaloch
  • obsluha a vizuálna kontrola technických zariadení
  • vizuálna kontrola a priebežné sledovanie zariadení EPS a EZS
  • kontrola a nahlásenie havarijného stavu, prípadne havárie technických zariadení
  • VIP služby ( individuálne požiadavky VIP klientov na dopravu, technické požiadavky, rôzne objednávky a podobne )