Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Technická správa

Spoločnosť FINA ponúka svojim zmluvným ale aj budúcim klientom technickú správu a údržbu objektov a inštalovaných technológií. Zameriavame sa  predovšetkým na údržbu a starostlivosť pre kancelárske budovy, nákupné centrá, obchodné parky, priemyselné a logistické parky, športové arény a pod. Našimi hlavnými prioritami v oblasti technickej údržby je koordinovať a dohliadať na bezpečný chod prevádzok našich klientov a to v nákladovo efektívnym spôsobom, ktorej cieľom je dlhodobé zachovanie hodnoty aktív.  Podstata správneho výkonu technickej údržby je predvídať a eliminovať možné riziká ešte predtým ako problém začne eskalovať. Byť aktívnym a nie reakčným partnerom je dôležité pre efektívnu prevádzku v akomkoľvek zariadení. Táto skutočnosť je to, čo odlišuje profesionálny výkon od priemernosti a je to jeden z hlavných cieľov spoločnosti FINA. V súčasnej dobe rozvoju nových technológií, dúfame, že prostredníctvom komunikácie a hľadania efektívnejších spôsobov, ako pracovať a podporovať sa navzájom, nám pomôže dosiahnuť také dodanie procesov a služieb, ktoré prekračujú očakávania našich klientov.
Pri výkone technickej správy sa orientujeme na nasledovné oblasti:
  • Opravy a údržba budov a technických zariadení
  • Obsluha a kontrola technických zariadení budov
  • Výkon pravidelných odborných prehliadok, revízií a skúšok VTZ
  • Servis HVAC
  • Servis výťahov
  • Servis slaboprúdových zariadení
  • Servis protipožiarnych systémov
  • Služby BOZP a OPP
  • Centrálny dispečing
  • Non – stop havarijná služba