Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Vykonávanie technického servisu pre administratívne budovy

FINA ponúka komplexné služby na zabezpečenie prevádzky technických zariadení administratívnych budov. Správu a údržbu technického zariadenia budov vykonávame a odporúčame pre klientov, ktorí majú svoje objekty vybavené niektorým z technických zariadení, ako napríklad vzduchotechnika, chladenie - klimatizácia, ESP zariadenia, tepelné zdroje (kotolne a výmenníkové stanice) a systémy ústredného vykurovania, systémy merania a regulácie atď. Profesionálny prístup k prevádzkovej údržbe má zásadný význam pre životnosť, spoľahlivosť a bezpečnú prevádzku TZB. Všetky služby a servisné práce je možné poskytnúť na základe prevádzkových objektových zmlúv, prípadne na základe jednorazové objednávky na konkrétny výkon. Hlavné poskytované služby pre administratívne budovy:
  • Každodenné prevádzkové kontroly a obsluha technických zariadení
  • Nepretržitý online monitoring prevádzky na centrálnom dispečingu spoločnosti
  • Preventívna údržba
  • Riadenie servisných prác na zariadeniach
  • Dohľad nad revíziami a skúškami potrebnými na zaistenie bezpečnej prevádzky podľa platnej legislatívy
  • Plánovanie opráv a investícií k optimalizácii prevádzkových nákladov
  • Administratívne a legislatívnej činnosti vyplývajúce z povinností pri prevádzke vybraných zariadení
  • Energetické poradenstvo
  • Doplnkové služby pre nájomcu vyplývajúce z každodennej prevádzky