Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Vykonávanie technického servisu pre nákupné centrá

Fina rozumie tomu, že zákazníci nákupného centra musia mať  príjemný zážitok z nakupovania. Poskytujeme služby v tomto segmente takmer 10 rokov a je spoľahlivým partnerom pre výkon technickej práce pre nákupné a obchodné centrá. Pre svojich odberateľov sme zárukou kvality, použitia špičkových materiálov, osvedčených technických postupov a procesov, ktoré predstavujú svetovú triedu v oblasti environmentálnej údržby a priemyselných objektov a ich zariadení. Našim klientom ponúkame komplexné  ale aj čiastočné riešenia v oblasti podporných služieb. Spolu s klientom vždy hľadáme prevádzkovo a nákladovo optimálne riešenie, šité na mieru jeho potrebám a požiadavkám.
Technická správa pre nákupné centrá zahŕňa rozsiahle množstvo služieb:

Manažment a správa
 • Výkon manažmentu správy
 • Administratíva správy
 • Reporty – hlásenia, mesačné správy, ročné manažérske správy
 • Rozpočty
 • Technická agenda energetika

Technická správa
 • Ekonomická prevádzka objektov a energetických zariadení
 • Preventívna prevádzková údržba
 • Plánovaný servis
 • Nepretržitá 24 hodinová pohotovostná služba
 • Údržba po poruche – opravy
 • Odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení
 • Administratíva a evidencia
 
Netechnická správa
 • Údržba budov
 • Údržba zelene
 • Letná a zimná údržba komunikácií
 • Údržba kanalizácie
 • Odpadové hospodárstvo
 • Odvoz odpadu z lapačov toku a z odlučovača ropných látok
 • ČOV
 • Ochrana nehnuteľnosti
 • Deratizácia