Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Priemyselné upratovanie a čistenie

FINA rd s.r.o. patrí medzi významných dodávateľov v poskytovaní riešení pre priemyselné čistenie a upratovanie najrôznejších priemyselných odvetví. Či už pre ťažký alebo ľahký priemysel, automobilový priemysel a podobne.  

Používame metódy, ktoré našu spoločnosť robia schopnou dodať riešenia na vytvorenie čistoty a poriadku vyhovujúce vašim potrebám. ( audity, návštevy a podobne )

Ponúkame celý rad priemyselných upratovacích služieb, vrátane dôkladného čistenie podláh v priemyselných zónach, odmasťovanie, čistenie tvrdých podláh, výškové komplexné čistenie hál až po vysokotlakové čistenie.

Budeme úzko spolupracovať s vami na rozvoji a skvalitneniu čistoty a poriadku, ktoré zvýšia celkovú kvalitu prostredia a produkcie. Naše kvalifikované pracovné sily sa postarajú o vašu prevádzku počnúc vedúcim pracovníkom kde následne vybratím a zaškolením výkonných pracovníkov a technickým vybavením budú splnené vaše očakávania.

Zameriame sa na identifikáciu Vašich individuálnych potrieb, a podľa toho prispôsobíme naše služby. Naša spoločnosť má už viac ako 23 ročné skúsenosti, a naša vysoko kvalifikované pracovné sily zabezpečia výsledky, ktoré očakávate. Budeme s Vami pravidelne konzultovať spôsob zabezpečovania služieb, a uisťovať sa, že vaše požiadavky sú splnené. Od FINA rd dostanete vysoko kvalitné a nákladovo efektívne služby, ktoré Vám pomôžu zamerať sa na rozvoj a rast vašej firmy.