Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Vitajte na našej webstránke

Spoločnosť FINA rd, s.r.o. pracuje na trhu s priemyselným upratovaním od roku 1995. Prešla základným vývojom až do doby transformácie na právnickú osobu, t.j. spoločnosť s ručeným obmedzeným (rok 2003), ktorou je dodnes. Postupným rozširovaním pôsobnosti a vysokou kvalitou poskytovaných služieb sa prepracovala na konkurencieschopnú spoločnosť, ktorá dnes ponúka svoje služby celkovo už vyše 90 spokojným klientom na celom Slovensku. Spoločnosť je pripravená a kompetentná splniť všetky požadované úlohy na vysokej profesionálnej úrovni a to aj najnáročnejšiemu klientovi.