Váš poriadok a čistota - naša non stop flexibilita

Vitajte na našej webstránke

Spoločnosť FINA rd, s.r.o. pracuje na trhu s priemyselným upratovaním od roku 1995. Prešla základným vývojom až do doby transformácie na právnickú osobu, t.j. spoločnosť s ručeným obmedzeným (rok 2003), ktorou je dodnes. Postupným rozširovaním pôsobnosti a vysokou kvalitou poskytovaných služieb sa prepracovala na konkurencieschopnú spoločnosť, ktorá dnes ponúka svoje služby celkovo už vyše 70 spokojným klientom na celom Slovensku.

Cena za uvedené práce je veľmi prijateľná pre klienta pretože naša spoločnosť FINA rd s.r.o. je vlastne spoločnosť poskytujúca Technickú správu (TSÚ) s vlastnou upratovacou službou. Je teda schopná skombinovať výkony jednotlivých pracovníkov a tak zefektívniť všetky procesy. V prípade že vykonávame len upratovaciu činnosť vieme reálne posúdiť stav objektu a jeho požiadavky, požiadavky klienta aj na základe skúseností z TSÚ. ( prispieť k všeobecnému zvyšovaniu hodnoty objektu )

Spoločnosť FINA rd s.r.o. je pripravená a kompetentná splniť všetky požadované úlohy na vysokej profesionálnej úrovni a to aj najnáročnejšiemu klientovi.