Spoločnosť FINA

vznikla v roku 1995. Naším krédom sú dôslednosť a bezproblémovosť pre klienta. Ponúkame Vám čistiace a upratovacie práce so širokým záberom v rozsahu od čistenia výrobných hál a technológií, cez čistenie skladov, kancelárskych priestorov, čistenie obchodných priestorov, obchodných centier, čistenie nebezpečných prevádzok z chemického hľadiska, čistenie lakovní ako aj čistenie zdravotníckych zariadení. Ďalšie čistiace práce vykonávame podľa potreby klienta.

Súčasne sa o Vaše objekty postaráme aj po technickej stránke – sem patrí okrem vlastnej Technickej správy (TSÚ) napríklad oprava vodovodu, wc zariadení, opravy stien, maľovky a podobne.

Cena za uvedené práce je pre klienta veľmi prijateľná, nakoľko naša spoločnosť FINA rd s.r.o. je spoločnosť poskytujúca TSÚ s vlastnou upratovacou službou. Je teda schopná skombinovať výkony jednotlivých pracovníkov a tak zefektívniť všetky procesy. V prípade že vykonávame len upratovaciu činnosť vieme reálne posúdiť stav objektu a jeho požiadavky, požiadavky klienta aj na základe skúseností z TSÚ a takto prispieť k všeobecnému zvyšovaniu hodnoty objektu.

V letných mesiacoch vykonávame pre našich klientov kosenie trávnikov, polievanie zelených plôch a celkovú údržbu zelene. V zimných mesiacoch sa staráme o odpratávanie snehu.

Sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001.

Upratovanie

Certifikát kvality

ISO Certifikát FINA s.r.o.