Partneri

Home / Partneri

Naša spoločnosť

spolupracuje vo všetkých oblastiach svojej činnosti s renomovanými dodavateľskými spoločnosťami, s ktorými má nadviazanú dlhodobú nadštandardnú spoluprácu. Spolupráca je zárukou splnenia vysokej kvality v jednotlivých segmentoch poskytovaných služieb. Zároveň všetky dodávateľské spoločnosti podliehajú prísnym pravidlám dodržiavania environmentálnych pravidiel pri používaní materiálov, ako aj pri vykonávaní ich samotnej činnosti. Samotný výber dodávateľskej spoločnosti podlieha konzultácii s jednotlivým zákazníkom, kde sa vyberie tá spoločnosť, ktorá najviac vyhovuje požiadavkám zákazníka.

partneri