Technická správa

Home / Technická správa
technická správa budov

Spoločnosť FINA ponúka svojim zmluvným ale aj budúcim klientom technickú správu a údržbu objektov a inštalovaných technológií

Zameriavame sa predovšetkým na údržbu a starostlivosť pre kancelárske budovy, nákupné centrá, obchodné parky, priemyselné a logistické parky, športové arény a pod. Našimi hlavnými prioritami v oblasti technickej údržby je koordinovať a dohliadať na bezpečný chod prevádzok našich klientov a to v nákladovo efektívnym spôsobom, ktorej cieľom je dlhodobé zachovanie hodnoty aktív.

Podstata správneho výkonu technickej údržby je predvídať a eliminovať možné riziká ešte predtým, ako problém začne eskalovať. Byť partnerom, čo je dôležité pre efektívnu prevádzku v akomkoľvek zariadení. Táto skutočnosť je to, čo odlišuje profesionálny výkon od priemernosti a je to jeden z hlavných cieľov spoločnosti FINA.

V súčasnej dobe rozvoja nových technológií dúfame, že prostredníctvom komunikácie a hľadania efektívnejších spôsobov, ako pracovať a podporovať sa navzájom, nám pomôže dosiahnuť také dodanie procesov a služieb, ktoré prekračujú očakávania našich klientov.

Pri výkone technickej správy sa orientujeme na nasledovné oblasti:

  • Komplexná údržba budov a technických zariadení
  • Obsluha a kontrola technických zariadení budov
  • Dohľad nad výkonom pravidelných odborných prehliadok, revízií a skúšok VTZ
  • Dohľad nad servisom HVAC
  • Dohľad nad servisom výťahov
  • Dohľad nad servisom slaboprúdových zariadení
  • Dohľad nad servisom protipožiarnych systémov
  • Služby BOZP a OPP
  • Centrálny dispečing
  • Kompletná evidencia